زندگی سالم ابعاد مختلقی دارد. در این برنامه، زندگی سالم در ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی، معنوی و شناسائی موقعیت‌های پر خطر مطرح می‌شود. که عامل مهمی در زمینه مهارت‌های زندگی به شمار می‌آیند. آن‌چه که در ایجاد زندگی سالم نقش دارد، ارتقاء سلامت است. منظور از ارتقاء سلامت، فرآیندی است که افراد را قادر می‌سازد توانائی و فعالیت‌ خود را بهبود و وضعیت سلامت خود را افزایش دهند. ارتقاء سلامت نیاز به انجام رفتارهای سالم دارد. منظور از رفتار سالم، رفتارهائی است که سلامت فرد را نگهداشته و یا ارتقاء دهند. این رفتارها متعدد و متنوعند از جمله تغذیه صحیح، خواب شبانه کافی بین ۷ تا ۸ ساعت، ورزش مرتب و عدم مصرف سیگار و الکل، تنظیم وزن به گونه‌ای که بیش از ۱۰% اضافه وزن وجود نداشته باشد. عواملی که با سبک زندگی ناسالم رابطه دارند عبارتند از: مصرف مواد و الکل، سیگار، پرخوری، روابط جنسی پر خطر و پرداختن به کارهای خطرناک.
فعالیت اول مشاور در زمینه عوامل جسمانی زندگی سالم:
عوامل متعددی مانع رفتارهای سلامت در افراد می‌شوند. یکی از این موانع، خوش‌بینی غیر واقع‌بینانه است. خوش‌بینی غیر واقع‌بینانه مبنی بر این باور است که فرد هیچ‌وقت دچار مشکلات جسمانی مهم نمی‌شود.
۱) احساس اغراق‌آمیز توانائی کنترل سلامت که باعث می‌شوند فرد به خطرات بالقوه بی‌توجهی کند یا این باور که اگر خطری پیش آید می‌تواند آن را کنترل نماید.
۲) امکان دارد که آنها تجارب مستقیم ولی اندکی در خصوص مشکلات سلامت داشته‌اند و براساس آن تجربه، خطر آسیب‌پذیری خود را کمتر از حد ارزیابی می‌کنند.
۳) گاهی اوقات افراد باور دارند که خطرات بهداشتی و صدمات و بیماری‌های جدی مربوط به دوران کودکی هستند. 
ارتباط و پیوندهای انسانی امنیت و رضایت خاطر یکی از عوامل روانی بسیار مهم در زندگی سالم است که از طریق روابط اجتماعی ایجاد می‌شود. ارتباطات و پیوندهای اجتماعی، احساس تعلق و پیوستگی به انسان‌های دیگر، احساس امنیت عمیقی در افراد ایجاد می‌کند.
تنظیم اهداف زندگی یکی دیگر از فعالیت‌هائی که به انسان احساس امنیت و رضایت خاطر می‌دهد تعیین و تنظیم اهداف زندگی است که نیاز به توجه خاص دارد. چنان‌چه فرد اهداف زندگی خود را نشناسد دچار بی‌هدفی، کسالت، ناامیدی و درماندگی می‌شود، چنان‌چه اهداف غیر واقع‌بینانه‌ای برای زندگی خود تعیین کند، نمی‌تواند به آن اهداف دست یابد و دچار خشم، پرخاشگری، یأس و ناامیدی می‌شود.
یکی از نیازهای مهم انسان، نیاز به احترام است. احترام فرد به خود که عزت نفس نام دارد. نیاز به احترام از سوی دیگران نه تنها ایراد ندارد بلکه یکی از نیازهای روانی طبیعی انسان است و به دنبال پیروی از قواعد و هنجارهای اجتماعی، پیشرفت، موفقیت، فعالیت‌های سالم و برخورداری از سبک زندگی سالم به‌دست می‌آید.

منبع : موضاعات دینی مذهبی |معیارهای زندگی سالم چیست؟
برچسب ها : سلامت ,اهداف ,افراد ,ارتقاء ,دچار ,امنیت ,تنظیم اهداف ,احساس امنیت ,رضایت خاطر ,ارتقاء سلامت